luchtverontreiniging

Hans van Jaarsveld overleden

Op 1 augustus 2022 is Hans van Jaarsveld, de man van het OPS-model, overleden. Lees hier een biografie.

Nieuw! Mensen van lucht

Wie waren de mensen die in Nederland onderzoek naar luhtverontreiniging deden? In de afdeling Mensen van lucht een zeer kleine selectie van voornamelijk personen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren betrokken bij het werk van de voormalige groep 'Chemie van de atmosfeer' aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Het 'stikstofprobleem'

Boeren, bouwers en ook automobilisten zijn boos. Men verdringt elkaar op het Mailieveld in Den Haag. Oorzaak van deze maatschappelijke onrust is het 'stikstofprobleem'. We vermoeden dat dit onderwerp nog wel een tijd in de belangstelling zal staan. Daarom hebben we maar een apart dossier over 'Het stikstofprobleem' ingericht.

Laatste toevoeging 25 juli 2020 = Het advies van de Commissie Remkes nader bekeken – NOx en Het advies van de Commissie Remkes nader bekeken – NH3 en Nog een advies: de commissie Hordijk over rekenen en meten en Aan alles komt een eind

Zie ook de algemene ingang Dossier 'Het stikstofprobleem'.

Nieuw: chemisch misbruik

Chemie wordt vaak misbruikt. We doelen daarmee op een onjuist gebruik van begrippen en termen uit de chemie. Ook in de luchtverontreiniging doet zich dit voor. Zie bijvoorbeeld: zuur ammoniak.

Over luchtverontreiniging

Er valt veel te vertellen over lucht en de kwaliteit ervan. Vroeger was er luchtverontreiniging of luchtvervuiling. Deze woorden geven al aan dat het niet helemaal in orde was, maar veel werd er niet tegen gedaan. Rokende schoorstenen, smerige fabrieken en industrieën: dat was vroeger het beeld dat hoorde bij luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging werd tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw gezien als een soms hinderlijk, maar verder onvermijdelijk bijverschijnsel van industrialisatie, opbouw en ontwikkeling, zoals op de foto onderaan die een 'sfeerbeeld' uit het begin van de jaren zestig geeft met luchtverontreiniging in Rijnmond.

Soms liep het echter behoorlijk uit de hand, zoals bij de luchtverontreinigingsrampen in de Maasvallei bij Luik, België, in december 1930 of in Donora in de Verenigde Staten in oktober 1948. In al deze gevallen waren industriële emissies de oorzaak van de catastrofes. Het aantal doden dat werd toegeschreven aan de uitzonderlijk hoge niveaus van luchtverontreiniging, liep in de tientallen en mogelijk zelfs meer.

Het meest aansprekende voorbeeld is echter de periode met extreme luchtverontreiniging in Londen in begin december 1952. Hierbij vielen naar schatting duizenden doden meer dan normaal. Nu was het optreden van smog in Londen niet bijzonder; de stad had in dit opzicht een historie die terugging tot de veertiende eeuw. Londen had dan ook aan de wieg gestaan van zowel het fenomeen smog als het woord smog.

Dit alles ligt allemaal ver achter ons, zo denken velen. Ja en nee. Zo is er tegenwoordig voortdurend onrust over fijn stof, waarvan de concentraties in de lucht veel te hoog zouden zijn. Niettemin is de lucht in de afgelopen zestig jaar (en misschien nog wel langer) nog nooit zo schoon geweest. Daarom deze website over met publicaties over voornamelijk Nederlandse luchtverontreiniging. Hierdoor kan de Nederlandse situatie vanuit een juist perspectief worden beoordeeld.

Naar het overzicht van de publicaties

Over de auteur

 

Luchtverontreiniging in Rijnmond

Logo LUVO