Taeke Ridder

Taeke RidderTaeke Bote Ridder (1921-1997) begon na zijn HBS-B diploma vlak voor de Tweede Wereldoorlog aan een studie scheikunde aan de Technische Hoogeschool Delft, richting scheikunde. Dit moest hij in 1943 door de oorlogsomstandigheden afbreken, waarna hij in onderduik ging. Direct na de oorlog volgde hij als oorlogsvrijwilliger een opleiding in Engeland tot meteoroloog bij de luchtmacht. Nog in 1945 volgde een aanstelling bij de luchtmacht als 2e luitenant/meteoroloog op de vliegbasis Gilze-Rijen. In 1946 werd hij als als luchtmachtmeteoroloog uitgezonden naar Nederlands-Indië.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 kreeg hij een burgerfunctie bij het Binnenlands Bestuur van Nederlands Nieuw-Guinea. Als medewerker van de Klimatologische dienst was hij onder andere beheerder van het netwerk van regenmeters en zonneschijnmeters in heel Nieuw-Guinea waarvoor schoolmeesters, havenmeesters en dergelijke de gegevens bijhielden.

Na de souvereiniteitsoverdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië in 1963 keerde Ridder terug naar Nederland en aanvaardde hij een functie bij de afdeling Kilimatologie van het KNMI te de Bilt. In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw raakte Ridder betrokken bij het onderzoek naar de chemische samenstelling van de neerslag.

Ridder zou overigens na zijn pensioen na jaren ploeteren op de cijfers uit zijn tijd in Nieuw-Guinea. Hij had de cijfers van 'zijn' waarnemers altijd bewaard en vond dat hij het aan hun noeste arbeid en inzet verplicht was om deze cijfers voor het nageslacht en de wetenschap vast te leggen.

Ridder was een nauwgezet, kwaliteitsgericht en vasthoudend man. Hij heeft zich in de jaren tachtig van de vorige eeuw vooral ingespannen om de monsterneming van neeslag voor chemisch onderzoek te verbeteren. Daarnaast stond hij aan de basis van de reguliere en ordelijke publicatie van meetgegevens van het eerste Nederlandse meetnet voor de chemische samenstelling van neerslag.

Taeke overleed, vlak voor zijn 76ste verjaardag, op 28 november 1997.

Engels opstelling

Een zogeheten Engelse opstelling voor chemisch onderzoek van de neerslag op het experimenteerveld van het KNMI in De Bilt in de eerste helft van de jaren tachtig. Deze bijzondere opstelling was bedacht door Ridder. De Engelse opstelling was een bekend fenomeen uit de meteorologie en werd gebruikt voor nauwkeurige metingen van de hoeveelheid neerslag. Het basisidee was om neerslag op te vangen op de hoogte van het maaiveld. De gebruikelijke vangers voor chemisch onderzoek van de neerslag hadden (en hebben) meestal een opvanghoogte van 1,50 meter boven het maaiveld. De resultaten van het onderzoek leerden dat met de Engelse opstelling gemiddeld tot 5% lagere concentraties van stoffen in de neerslag werden waargenomen. Een constatering waar niemand ooit iets mee heeft gedaan.
Foto T. Ridder, archief Ed Buijsman.

= Selectie van de publicaties van Ridder

Indien Ridder niet de eerste auteur is, is zijn naam vet  weergegeven.

= Publicaties van Ridder over de periode in Nieuw-Guinea

Logo LUVO